Var får man köra snöskoter?

Vem som helst får inte köra snöskoter, utan man behöver ett särskilt förarbevis. Att man innehar förarbeviset betyder dock inte att man får köra snöskoter var som helst. Det kanske mest grundläggande är att man inte får köra skoter på allmänna bilvägar, även om de är täckta av snö. Vissa undantag finns dock, om det är nödvändigt att korsa en bilväg eller köra en kort sträcka på allmän väg för att terrängen i övrigt är oframkomlig. I dessa situationer är högsta tillåtna hastighet för skotern 20 km/h, och när man korsar vägen ska alla eventuella passagerare, på skotern eller i pulka bakom, stiga av och gå bredvid.

Annars är all körning på snötäckt mark i princip tillåten, även om det som för de flesta huvudregler finns vissa undantag. Du får till exempel inte köra på åkrar eller mark som används för skogsodling, om det inte är uppenbart att du kan göra det utan att marken eller odlingarna skadas. Vissa områden i fjällen är så kallade regleringsområden, vilket kan betyda att du inte får köra i området alls, eller att du bara får köra på utmärkta skoterleder. I allmänhet gäller att du måste följa skyltning på och utanför leder. Om leden markeras av en rund, blå skylt med skotermotiv, är det en påbudsskylt, som innebär att det inte är tillåtet att köra utanför leden. Om samma motiv finns på en fyrkantig skylt med vit bakgrund innebär det att körning i området är lämpligast på den leden, men körning utanför leden är i princip tillåten. Samma skylt med ett rött streck över betyder motsatsen, nämligen att skoterkörning leden inte rekommenderas eller är lämplig, men ändå är tillåten. Det kan bero på flera olika saker, till exempel att den ofta används av renar eller är mer anpassad efter skidåkare. Om det är helt förbjudet att köra på en led är skylen runt, med gul bakgrund, och ett rött snedstreck över motivet. I områden där skotrar är vanliga, som i norra Dalarna, är det oftast inget problem att hitta särskilda skoterleder. Där finns det en sammanslutning av skoterföreningar som sköter om de olika lederna, som tillsammans uppmäter 200 mil.Var får man köra skoter 1

Det är också viktigt att tänka på att det kanske inte alltid är säkert att köra på vissa ställen, även om det är tillåtet. Ett sådant exempel är sjöar. I mars 2013 miste till exempel tre personer livet i en olycka på en sjö, då två snöskotrar krockade ute på sjön Pulmankijärvi, på gränsen mellan Finland och Norge.

Om du följer reglerna och använder sitt sunda förnuft blir skoteråkning roligt både för dig, dina passagerare och för dem i din omgivning.

 

Taggar: , , , , , ,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Skoterevent

virtuoso