Miljövänligare skotrar

Snöskotern är ett vanligt fordon i norra Sverige, där det för många är ovärderligt som transportmedel. Snöskoterns popularitet har ökat i Sverige sedan 1960-talet, då det fanns runt 12 000 snöskotrar i hela landet. Idag är motsvarande siffra ungefär 200 000 snöskotrar, vilket självklart har medfört att de miljörelaterade problem som snöskotern för med sig, som buller och avgaser, har ökat markant i omfattning.miljövänligare skotrar

I modern tid har dock även ny teknik gjort att snöskotrarna blir allt mer miljövänliga, vilket i någon mån kompenserar för de ökade utsläppen. Modeller från 2009 och framåt drar till exempel hälften så mycket bränsle som snöskotermodeller som är bara tre eller fyra år äldre än så. Tekniken som vi har att tacka för det är framförallt fyrtaktsmotorer och modern bränsleinsprutning. År 2009 hade så många som tre av fyra nyproducerade snöskotrar som såldes antingen en fyrtaktsmotor eller en tvåtaktsmotor med direktinsprutning, vilket kallas för en ”ren” tvåtaktsmotor.

Även om en fyrtaktsmotor eller en tvåtaktsmotor av ny modell alltså är det bästa alternativet från miljösynpunkt, finns det saker du kan göra med din tvåtaktsmotor av äldre modell för att få den bättre anpassad till de nya miljökraven. Genom att regelbundet underhålla motorn, och se till att tändstiften och brytarspetsarna alltid är friska, att luft- och bränslefiltret är rent, att tändkablarna är rena och att förgasaren är rätt justerad kan du sänka motorns bränsleförbrukning och därmed dess påverkan på miljön. De avgaser som motorn släpper ut kommer också att vara renare och mindre farliga. Om du känner att du behöver hjälp med att underhålla din tvåtaktare är Stora tvåtaktsboken av Jim Lundberg något för dig. Den kan du köpa billigt på Plusbok.se.

På den internationella snöskotermarknaden är Sverige en relativt liten aktör, trots att snöskotrar i norra Sverige står för hela 30 procent av de totala utsläppen. Istället är det konsumenterna USA som driver miljöutvecklingen av snöskotrar framåt, genom att kräva tystare, mer bränslesnåla och miljövänligare skotrar. I USA säljs varje år ungefär 200 000 nyproducerade skotrar per säsong, vilket kan jämföras med att det i hela Norden säljs 17 000 skotrar. De förbättrade snöskotrarna beror också på påtryckningar och krav från USA:s miljömyndigheter.

 

Taggar: , ,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Skoterevent

virtuoso