Att tänka på kring din skoterförsäkring

För dig som äger och kör snöskoter är det viktigt att ha tecknat en skoterförsäkring. Kring denna finns många frågetecken som behöver redas ut och du behöver kolla upp vad som gäller för just dig. Det kanske allra viktigaste är att du läser på noggrant vilka restriktioner du måste följa för att också ha rätt till ersättning om något skulle hända. Något som till exempel är väldigt vanligt är att du måste följa tillverkarens instruktioner om underhåll för att bibehålla din rätt till ersättning. Ska du ändra typutförandet krävs också att du ombesiktar och därefter kontaktar försäkringsbolaget. Om du vpeople on snowmobile in winter mountainid tillfället för olyckan skulle bryta mot maxgränsen för belastning, kommer troligen inte heller din försäkring gälla.

Det finns flera sätt du kan sänka kostnaderna för din skoterförsäkring. Genom att köra bredbandat kan du exempelvis få upp till 25 % rabatt hos försäkringsbolagen. Om du kan uppvisa flera år utan olyckor kan du få din självrisk minskad. Ett annat bra sätt är att bli medlem i en skoterklubb som samarbetar med ett försäkringsbolag. Något annat som är viktigt att veta kring skoterförsäkring är att priset brukar vara periodiserat. Det innebär att priset brukar gå ner under somrarna, men under vintrarna när du kör din skoter kostar det lite mer.

Det finns tre vanliga typer av skoterförsäkringsbolag. En trafikförsäkring är obligatorisk för skoterägare och innebär att du skyddar dig själv och andra mot eventuella skador som uppkommer i samband med skoteråkandet. Det är det billigaste alternativet, men den stora nackdelen är att den inte täcker skador på själva skotern. En halvförsäkring ger ett något utökat skydd jämfört med trafikförsäkringen, som till exempel stöld, brand, glasskador, rättsskydd och ansvarsförsäkring. Helförsäkringen är följaktligen den dyraste försäkringen, men således också den mest omfattande. I denna ingår nämligen en vagnskadeförsäkring, som ersätter skador även vid krock, avkörningar eller vid omständigheter du inte kan rå för. Via Insplanets jämförelsetjänst för försäkringar kan du fylla i dina uppgifter och hitta en snöskoterförsäkring som passar just dig. När du lägger stora pengar på försäkringar kan du vilja ha billig frakt för skotern.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Skoterevent

virtuoso