Att driva en skoterskola

Du som har lång erfarenhet av skoterkörning och bor i en skidort kanske har funderat på att själv starta en skoterskola. Innan du tar det steget är det dock många saker du bör ha i åtanke.

För att du ska få tillstånd att bedriva en skoterskola måste du lämna in en ansökan till Transportstyrelsen och uppfylla de krav som ställs på någon som ska undervisa i skoterkörning. Det är samma krav som gäller för de som vill bedriva utbildning i moped klass II eller terrängskoter. Transportstyrelsen kommer till att börja med bedöma om du är lämplig som undervisare med tanke på dina personliga förhållanden. De kräver också att du har minst ett halvårs dokumenterad pedagogisk utbildning eller ett års erfarenhet av undervisning. Du måste också på något av de sätt som listas hos Transportstyrelsen själv vara behörig att framföra en snöskoter, till exempel genom att inneha ett körkort med behörigheten A, A1 eller A2. Det går också bra med ett vanligt B-körkort. Du måste ha haft körkortet en sammanlagd period av tre år under de senaste tio åren för att vara behörig som undervisare.Att driva en skoterskola 1

Innan du skickar in din ansökan måste du också ha planerat ganska långt i förväg, eftersom du måste bifoga en skiss, ett foto eller en annan beskrivning av lokalen där undervisningen kommer att ske, liksom en undervisningsplan där saker som utbildningens syfte, mål och innehåll ska specificeras. Du måste också beskriva hur du kommer att bedriva undervisningen, hur målen ska uppnås och vilken tidsomfattning utbildningen kommer att ha. När du väl har fått din ansökan godkänd gäller denna behörighet endast för dig, och alla eventuella övriga lärare på skoterskolan måste erhålla samma tillstånd.

Även efter att du startat din verksamhet och bedriver din skoterskola kommer du att behöva ha fortsatt kontakt med Transportstyrelsen, eftersom varje slutförd utbildning ska rapporteras. Likaså ska du rapportera om en av dina anställda som är behöriga undervisare avslutar sin tjänst.

Eftersom det uppenbarligen är mycket annat man måste tänka på som ägare till en skoterskola kan det vara skönt att i alla fall slippa tänka på att utskickade fakturor betalas in. Hos Fakturino.se kan du få hjälp med factoring, och slippa fakturaproblem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Skoterevent

virtuoso